Sonax Service

Вакумско исправување на вдлабнатини

Вакумско исправување на вдлабнатини на надворешноста од возилото. Без фарбање-китирање и оштетување на бојата или лакот.