Sonax Service

Репарирање на пластики и полирање на хром

Микроскопски нано честички длабоко навлегуваат во пластиката, што резултира во долгорочна заштита и долготрајнa конзервазија. Интензивно освежување на боите и длабок сјај. За сите бои пластики.