Sonax Service

Репарација на стакла

Поправка на пукнатини од каменчиња ... Пукнатините се пополнуваат и се заштитуваат од понатамошно проширување.