Sonax Service

Перење подвозје

Комплетно перење на целото подвозје (шасија) со 24 бренера и со чиста филтрирана вода.