Sonax Service

Перење мотор

Професионално перење мотор со топла вода и со целосна конзервација (мотор пласт).
Специјален лак наменет за заштита на моторот. Создава силиконска заштитна обвивка за целиот мотор и штити од влага и нечистотии. Лакот ја одржува вредноста на вашиот мотор.