Sonax Service

- најквалитетните автоцеради на пазарот.
- заштита од сите временски услови
- димензии за сите типови на автомобили